Organizatorzy

Poznaj ludzi którzy stoją za akcją
Józef Czyczerski
Józef
Czyczerski
Bogusław Szarek
Bogusław
Szarek
Bogdan Orlowski
Bogdan
Orlowski
Robert Raczyński
Robert
Raczyński


Józef Czyczerski
Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność"

Dlaczego protestuję przeciwko dalszej prywatyzacji KGHM Polska Miedź S.A.
Więcej ...
 
Bogusław Szarek
W-ce Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność"
 
Bogdan Orłowski
Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidarność"
 
Robert Raczyński
Prezydent miasta Lubina
Z ogromnym niepokojem obserwuję jak Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb próbuje pozbawić wszystkich Polaków bogactw narodowych jakimi są zasoby miedzi
Więcej…