Organizatorzy

Poznaj ludzi którzy stoją za akcją
Józef Czyczerski
Józef
Czyczerski
Bogusław Szarek
Bogusław
Szarek
Bogdan Orlowski
Bogdan
Orlowski
Robert Raczyński
Robert
Raczyński


Robert Raczyński

Z ogromnym niepokojem obserwuję jak Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb próbuje pozbawić wszystkich Polaków bogactw narodowych jakimi są zasoby miedzi.

Uważam taką postawę Rządu za naganną, a jego działania za szkodliwe dla polskiej gospodarki, a co ważniejsze za sprzeczne z Polską Racją Stanu.
Protestuję przeciwko nieprawdziwym informacjom przekazywanym Polakom, w których mówi się o prywatyzacji spółki ukrywając fakt, iż wiąże się z tym również sprzedaż zasobów polskiej miedzi.
Jestem przeciwny aroganckiej postawie Rządu RP i dziwię się unikania dialogu ze społeczeństwem. Informowanie społeczeństwa bowiem to obowiązek władzy wykonawczej, zwłaszcza w tak delikatnej materii jak sprzedaż strategicznych dla polskiej gospodarki gałęzi przemysłu.
Sprzedaż Polskiej Miedzi to tymczasowe łatanie budżetu Państwa. Tymczasowe, bowiem przedsiębiorstwo to co rok zasila budżet kraju, województwa i lokalnych samorządów kwotą większą niż spodziewane wpływy z prywatyzacji. Dobry gospodarz korzysta z dobrej firmy, a nie się jej pozbywa.

Robert Raczyński
Prezydent Miasta Lubina